url大小写会影响seo吗?

2019-06-02 21:15发布

1条回答
的狼
1楼 · 2019-06-02 21:15.采纳回答

一般不会的,但是一定要保证url的统一性,及大写就大写,小写就用小写,否则会分散页面权重。

url大小写会影响seo吗?


一周热门 更多>